ÜDVÖZÖLJÜK A TÖRTÉNELEMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS
ISPOTÁLYOS LOVAGREND OLDALÁNEmlékeztető 2019.06.29.01
02

Lovagrendünk Turán - "Szeretet nap" 2019.06.01.
03 04
05 06

Lovaggyűlés SzékesfehérváronNagyon jó hangulatban telt el a Szent Erzsébet Kommenda által szervezett kihelyezett lovaggyűlés! Finom sütemények és italok voltak. Most adtuk át a Böjte Csabáról készült festményemet is a Szent Erzsébet Kommenda nevében.

Dáma Simon M. Veronika


42 43
44 43
44 42

Elhunyt Acsay Benő lovagtársunk           A Történelmi Szent Lázár katonai és Ispotályos Lovagrend a mindenható, jóságos, szerető, megváltó és irgalmas Istent rendíthetetlen hittel vallva, és benne bízva adja hírül és veszi tudomásul, hogy rendtársunk és barátunk Acsay Benő ma 2019 február 23-án lelkét teremtője visszahívta.            A rendtársak nevében - özvegyének és fiának szomorúságában osztozva - Benő lelkiüdvéért - hitünk és reménységünk megtartásáért és megerősítéséért imádkozunk, imádkozzunk.

Vitéz Lovag Török Ádám nagyperjel
42
44
43


41

412018.XI.27. évzáró lovaggyűlés


Fotó: Márta H. Csongrády.


42 44

43 41

Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend képviseletében
díszőrséget álltunk Szent László szobrának avatásán.
Szentjobb 2018 szeptember 16.


02 04

03 01

03 04

03 04

03 04

03 04

03 04

Lovagrendünk bemutatkozása Pomázon.
2018.szeptember 15.


01 02

03 04

Szent István Bazilika körmenet 2018.08.20.Budapest


01 02

03 04

Meghívó a Svédország-i lovagavatásra


meghivo

2

meghivo


Búcsuzunk Chev.Vitéz Bodnár László GCLJ-J-től01

A Szent Lázár Lovagrend 2017. szeptember 8-9-én Ausztriában
tartotta a 2 évenkénti GMCM (Grand Magistral Council Meeting) – jét.
Nagymesterünk bejelentette, hogy a következő GMCM 2019-ben Franciaországban lesz.
Szeptember 9-én Jóisten kegyelmét és áldását kérő és közvetítő szentmisével kezdődött a lélekemelő ünnepélyes szertartás, amelyen a jelöltek - posztulánsok - ünnepélyes avatására-, és előléptetésekre került sor. Örvendetes, hogy a Magyar Jurisdiction - a Magyarországi Lovagrend 7 jelöltje vált a Lovagrend tagjává - IMRE, TERÉZ, JÓZSEF SÁNDOR, MIKLÓS, EMIL, KRISZTIÁN és MÁRIA, valamint 6 rendtársunkat egy rendfokozattal előléptettük.
A magyar küldöttség kiemelkedően nagy számban vett részt ezen az alkalmon - mind a rendtársakat, mind a jelölteket a családtagok, rokonok, ismerősök, barátok sokan elkísérték. Lengett a magyar zászló - és a magyar kommendák zászlói. Az ünnepélyes szertartást gálavacsora követte, ahol további elismerések átadására is sor került - itt is mi magyarok voltunk többségben.
Előzetes értesüléseink szerint a következő jelölt-posztuláns avatás Lengyelországban 2018 áprilisában lesz.


H.E. Chev. V. Török Ádám NagyperjelSzeretteink, két missziós útról számolhatok be.
Az erdélyi 1956-os egyesületek meghívására Varga János 1956-os elítélttel, a Corvin-köz legifjabb harcosával (Janika) Nagyváradon részt vettünk Tőkés László Egyetemén a megemlékezéseken és a tudományos üléseken. Az 1956-os Magyarok Világszövetsége képviseletében átadtuk a kitüntetéseket az embertelen börtönbüntetéseket elszenvedő bajtársainknak. Kilenc-tíz-tizenöt-huszonkét évre ítélte őket a román hatalom, amiért diákként együttérzésüket fejezték ki a szabadságharcunkkal. Természetesen sok folyóiratot és könyvet sikerült átjuttanunk, amiből a környékbeliek is részesültek.
Kárpátalján szolidaritást is felölelő úton Ungvár-Munkács-Beregszász és a környező kisebb települések bejárásával, a folyóirat- és könyvadományok eljuttatásával, valamint az itthoni gyűjtésünkből 400.000.- forintnyi pénzösszeget adományoztunk a munkácsi, szegényeket segítő alapítványnak.

AeA!


Igaz tisztelettel
CLJ Bándi Kund2017. május 27-én, a Kemence-i falunapon vendégeskedtünk
01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

Lovaggyűlés és Közgyűlés 2017. május 23.
13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

23 24

23 24

23 24

Templomaszentelés Hortobágyon
"A Lélek adományait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele."
(1Kor 12,7)
templom

templom

A Vida Sándor által készített acélszerkezetű toronysisak beemelés előtttemplom

Kilátás a csárda melletti parkolóhoztemplom

Beemeléstemplom

Boldog kanonok plébános, ő szentelte meg az emlékkeresztet istemplom

Az ökumenikus templomra keresztet és protestáns csillagot együttes jelképként terveztünktemplom

A plébános és én (a tervező)templom

Már a jelkép is a helyén (élő orgona csokor bokrétával)templom

templom

templom

A harang még a földöntemplom

templom

Már a toronyban végleges helyére beemelvetemplom

Lehet harangozni (2006. március 15-én déli 12 órakor kondult meg először,
lenn a Himnuszt megrendülten énekeltük, mi így ünnepeltük az 50. évfordulót!)templom

templom

templom

templom

templom

templom

templom


~ ~ ~H.Csongrády Márta kitüntetése
kitüntetés
kitüntetés~ ~ ~


Kedves Testvérek!


Örömmel jelezzük, hogy elindult a Szentlélek templom önálló weboldala! Elérhető a http://ujtemplom.veresegyhaz.hu/ címen.

Az oldal célja, az érdeklődők megfelelő informálása az új templommal és a szenteléssel kapcsolatos tudnivalókról. A weblap önálló, de szervesen kapcsolódik mind a város honlapjához, mind az egyházközségi honlaphoz. Tervünk, hogy ezt az új csatornát a szentelés után is tovább működtessük. Ezzel is utat nyitva a szakrális épület iránt érdeklődő turisták, hívők és legfőképp a közösséget kereső, környékbeli emberek irányába.

Kérjük, aki teheti, segítsen a hír terjesztésében!

Észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatban kereshetők a szerkesztők:

Az Önkormányzat részéről: Mádi Hajnalka, varosmarketing@veresegyhaz.hu
Az egyházközség részéről: Császár Ottó ottocsaszar@gmail.com


Zsolt atyaKatt. a képre!


templom